Proč XML?

XML je moderní a všude skloňovaný formát pro ukládání dat. My jsme k němu dospěli nepřímočaře -- současné podklady pro generování / tisk jsou uloženy v několika souborech rozličných formátů. Výhoda těchto formátů spočívá v tom, že jsou šité na míru jednotlivým datům. Jejich nevýhoda spočívá v nepřenositelnosti (nedají se rozumně zpracovat jinak než softwarem, který pro ně sami napíšeme) a v malé provázanosti (např. upřesnění ř.km u kempu může vést ke změně na třech i více místech výsledného textu; při současné situaci to obnáší stejný počet zásahů do zdrojových dat). Další nevýhodou je nemožnost automatického generování "klikatelných" dokumentů, tj. PDF nebo HTML dokumentů, ve kterých se kliknutím na značku objektu v kilometráži dostanete na bližší informace o tomto objektu.

Tyto nedostatky může řešit formát XML. Předpokladem je kvalitní návrh struktury dat ukládaných do XML. Tato struktura může být popisována DTD dokumentem. Jeho aktuální verzi najdete zde.

Co by měla nová struktura umožňovat

Tento seznam se snaží shrnout všechny rozumné typy požadavků, které by na data mohly být vzneseny (byť třeba ne hned, jde o to, na co mají být data připravena). Z tohoto důvodu není a nikdy nebude kompletní.

Jak se to všechno projeví navenek?

Z hlediska uživatele kilometráží (tj. toho, kdo si je prohlíží, tiskne, atd.) by se teoreticky mělo jednat veskrze o změny k lepšímu. Od již zmíněného prolinkování objektů v rámci dokumentu, přes možnost generování kilometráží "na zakázku" (tj. budete si moct zadat, co vás nezajímá, výsledný dokument bude příslušně menší), až po snazší přidávání "novinek" v podobě map, fotografií jezů, apod.


Zpět na hlavní stránku
Nechte nám vzkaz:
Adresa (nepovinná):
Text:
Napište nám -- km@km.webz.cz