Kilometráž
112,9 soutok Vydry a Křemelné (627 m n.m.) Čeňkova pila vp začátek WWII -- WWIII
112,7 peřej 200 m vl
112,2 peřej 300 m !!
112,0 kam. pole 100 m !!
111,1 Pavlova louka vp
110,7 peřej do S. 100m !! balvan uprostřed řečiště !!
110,2 kameny !!
110,0 balvany v řečišti
109,4 peřej 50 m zbytek mostu Ú zp Rýžovní p.
109,2 kamenné pole vp !!
109,1 peřej 100 m vp !! končí vodním válcem vp !!
108,2 vodočet vl
107,9 peřej (zbytek jezu) N vl
107,8 Klášt. mlýn vl
107,7 Rejštejn vp Ú zp Losenice
107,6 válec vp !!
106,6 v 1,2 N vl Radešov
106,3 Radešov
106,3 vp (545 m n.m.)
103,4 Annín
103,3 kam. zához v 0,4 ~ vl !!
103,1 kam. pole vl
102,7 peřej 300 m !!
102,0 N vl několik stupňů vp
101,7 Annín I vp vl
101,0 Nové Městečko vl
105,5 Annín II vp
99,7 zbytky jezu st
98,9 v 0,9 !! Dlouhá ves
97,5 Dlouhá ves
95,4 v 0,9 !! Páteček + 20 m
94,9 stupeň
94,5 stupeň Ú zl N
93,5 chatová osada Luh vl
93,4
92,8 v 1,0 N vl Na Fufernách
92,6 Sušice Ú zl Volšovka
92,3
92,3 v 1,4 N vl Panský
91,8 vodočet vp 10 st !!
91,6 v 0,4 !! jízek Solo
91,4 kam. práh kameny !!
89,9 vl oploc. areál
89,6 u Nádraží vl vl
89,5
89,5 v 0,6 N vp Chmelenský
88,9 Ú zl Ostružná (přepad)
87,8 Ú zl N Ostružné vp
85,6 5 prahů na 250 m
85,1 nový
84,8 Čepice vl
84,4 (letní tábor) Čepice vl
83,0 (letní tábor) Žichovice vp
82,9 hráz přepadu vp
82,5
82,3 v 1,1 N vl Podrabský mlýn chatová osada vl
82,1 Holiday park vp ??
77,3 zbytky jezu N vl
76,8 Velké Hydčice
76,5 Velké Hydčice vp
75,2 v 1,3 N vl Prácheňský
74,9 Prácheň vp sv. Klimenta vp
73,2 Pod Práchní -- Lipky vl
73,1 v 1,1 N vp Rosenauer vp
72,6
72,5 Horažďovice vp
72,4
72,2 v 1,8 X !! Mrskoš
71,2 v 1,1 N vl Jarov
70,8 v 0,8 Sv. pole
70,7 st !! v válec
68,2 v 1,2 N vp Kozlov vp
67,7 Střelské Hoštice vl vp vp
67,6 v 1,9 N vl Střelské Hoštice
67,4 stupeň !! kameny
65,3 v 1,4 Horní Poříčí
64,2 v 1,3 N vp Dolní Poříčí
64,0 Dolní Poříčí
63,2
62,9 Ú zl Březový p.
61,4 v 2,1 N vl
61,3 Ostrovec vl vl (398 m n.m.)
60,9 Katovice vl vp 1 km vp vodočet vp
60,5 Ú zp Novosedelský p.
59,2 Ú zl Střela
58,9 stupeň z balvanů v 0,6 st !!
58,4 stupeň
58,1 Myslivna vl
56,6 hráz přepadu vl + 50 m stupeň z balvanů st
56,0 Podskalí vp vp Otava 100 m vl vl vp
54,8 v 2,9 X !! Pětikolský vl
54,6 Strakonice Ú zp Volyňka vp (390 m n.m.) Delvita vp
54,4 potrubí
54,1
53,9 v 0,8 !! X v max. poloze Na Křemelce (Sklápěcí) vl
53,4 kam. práh
53,4 vodočet vp
53,0
52,4 stupeň
51,0 v 0,8 N vl Slaník vl vl
50,1 vl
50,0 Slaník vl
48,0
47,5 stupeň
45,9 vl
45,5 v 1,3 N vl Štěkeň
45,4 Štěkeň vl
43,7 vodní plocha jeďte vl
43,5 v 1,6 Přeborovice
43,2 Čejetice
43,1 100 m vp 600 m vp
40,8 v 0,9 vl Pangl
40,1 v 2,1 N vp Jirkal
39,1 Ú zp potok Sudoměř 500 m vp 400 m vp
39,0 peřej WW II 200 m !!
37,5 kam. práh
37,0 Kestřany
37,0 stupeň st !! kameny
34,8 v 1,3 N vl Zátavský mlýn
33,3 stupeň z balvanů (brod) st !!
32,8 na soutoku vp vp (362 m n.m.) Ú zp Blanice
31,9 potrubí
31,1
27,0 v 1,7 N vp Václavský vp vl (358 m n.m.)
26,4 + 30 m
26,1 Městský ostrov
26,0 Písek vp
25,8 v 1,4 N vp Podskalský
25,5 (gotický)
25,1 v 1,2 N vp Válcový
24,6
23,9
23,0 peřej 100 m
19,4 + 20 m v 1,0 N vp Heringův mlýn vp (353 m n.m.) zač. max. vzdutí VN Orlík
19,3 Vrcovice vp
18,9 U Cajsů poškozený, provalený !! vl vp
18,6 Sulan poškozený
17,1 Smetiprach provalený vp