Kilometráž  
101,2 Spálov 500 m vp Podspálov vp 100 m vp Ú zl Kamenice (tanvaldská) (280 m n.m.)
100,8 balvany vp !! peřej Paraplíčko
99,3 cíl VTJZ Kamenice -- Jizera
99,1 vodočet
98,5 100 m vl
98,4 Želelezný Brod vp vl vp sklárny
97,6 v 1,1 N vp
94,3 v 2,0 N vl Splzov vp
92,8 Líšný vl
91,4 Malá skála vp vl Vranov vp
91,2 v 1,3 N vp
91,0 loděnice
90,7 200 m vl Vranové
85,9 Rakousy vl
82,3 v 2,8 X dl N vl Dolánky vp
82,1
79,8 Turnov vp vl vl 1 km vp (ČD---lodě)
79,6 v 2,5 X N vl
79,3
76,4 v 2,4 X N vp Přepeře vp vp
76,3
72,6 Ploukovice vl
70,7
70,6
70,3 v 2,8 X Svijany vp vp
67,7 Loukov vp
66,6 v 1,9 X N vl Březina vl vl
64,4 v 2,2 X N vl Loukoved vp
61,4 Ú vp Mohelka
61,3 Mohelnice n. Jizerou vp vp vl
58,6 v 3,1 X dl N vl při MV bez vody v délce 500 m
56,8 Mnichovo Hradiště vl vl
56,0
53,9 v 3,1 X N vl Haškov vl
53,6
49,0 v 2,4 X N vl Malá Bělá vp Ú vp Bělá
48,9 Bakov n Jizerou 500 m vl vl
48,0
43,8 v 3,3 N vl Josef\r{u}v D\r{u}l vl
43,3
41,8 Hrdlořezy vp vp 300 m vp
40,8 Zvířetice vp
39,8 v 1,2 N vl Rožatov vl
38,3
37,7 v 1,9 X N vl Ú vl Klenice
37,5 Mladá Boleslav vl vl
36,9
36,3 v 1,6 N vl Čejetice vp 300 m vp
35,5
34,7 v 2,2 N vp Vinec vp
34,6
31,0 Krnsko vp vp 100 m vp
30,9 v 1,4 N vl Zámostí vl
27,0 Hrušov vp
25,0 Horky vp Brodce vl
22,6 v 1,8 X N vl Dražice n. Jizerou vp
22,3
19,7 v 5,8 X obtížné přenášení
19,3 Benátky n. Jizerou vp vl vp
18,9
18,6 provalený jez Oboř vp
15,7 Kochánky 500 m vp
14,9 v 3,8 X N vl Kačov vl
11,7 Tuřice vp
8,5 Skorkov vp
6,8 Sojovice vl vl
5,1 v 1,2 Otradovice vp
1,9 N. Vestec vp
1,5
0,0 Ú zp do Labe na ř. km 31,8 (170 m n.m.)