Komerční nabídka

Pokud provozujete půjčovnu lodí, cestovní kancelář, nebo tábořiště či restauraci podél řeky, získáte na této stránce základní přehled způsobů, jak můžete našich kilometráží využít pro komerční účely, spolu s výší poplatků za tyto služby.

Zpoplatnění se vztahuje především na služby, které jsou poskytnuty "jednostranně", tj. bez jakékoliv protiváhy. Pokud od vás obdržíme např. aktuální informace o řece, případně se dohodneme na jiné formě spolupráce, je pravděpodobné, že dostanete slevu, nebo vám celá částka bude prominuta. O podrobnostech se můžeme dohodnout emailem.

V rámci našich kilometrážích nabízíme následující služby:
Zcela zdarma Zařazení aktuálních informací o provozovně či podniku v běžném rozsahu Protože si myslíme, že každý by měl mít právo dostat prostor ke zveřejnění objektivních a aktuálních údajů o sobě, poskytujeme tuto službu prostřednictvím Webového formuláře zcela zdarma. Pro bližší informace klikněte sem.
20,- Zařazení aktuálních informací o provozovně či podniku v běžném rozsahu korespondenční formou Jelikož zdaleka ne každý má dnes přístup k internetu, zašleme na vyžádání formulář v papírové podobě. Poté, co jej vyplněný obdržíme zpět, zařadíme jeho obsah do kilometráže. Jelikož poštovné není zadarmo a časová režie je vyšší, účtujeme si za každou takto provedenou aktualizaci 20,-. Žádosti o zaslání formuláře zasílejte na níže uvedenou adresu.
50,- až 100,- Poskytnutí práv k distribuci kilometráže Pokud byste rádi prodávali či jinak šířili kilometráže pro komerční účely (viz tady), můžete tak činit pouze s naším písemným souhlasem. Ten platí po dobu jednoho roku a stojí 50,- pro jednu řeku, 75,- pro dvě řeky, 90,- pro tři a 100,- pro čtyři a více. V této ceně je zahrnuto zaslání papírových verzí kilometráží, které pak můžete libovolně rozmnožovat a šířit. Na tyto kilometráže natiskneme název vašeho podniku nebo provozovny.
+ 50,- Zařazení do seznamu distribučních míst Pokud si to budete přát, můžeme vás zařadit do seznamu distribučních míst kilometráží. Tento seznam bude součástí každé kilometráže, bude zobrazen na internetu, a můžete do něj zařadit základní informace o firmě + např. informace o vaší cenové politice (např. půjčovna lodí může mít uveden text typu "ke každé výpůjčce kilometráž zdarma"). "Členství" v seznamu je omezeno na jednu sezónu a vydavatelé si vyhrazují v případě porušení dohodnutých podmínek (v současné době se jedná výlučně o uvádění nepravdivých informací) záznam vyřadit, či modifikovat tak, aby odpovídal skutečnosti. Podmínkou pro zařazení do seznamu je koupě distribučních práv pro alespoň jednu řeku v dané sezóně.
+ 200,- až ??? Výroba kilometráže "na zakázku" Na vámi šířených kilometrážích bude (v ceně distribučních práv) uveden název vašeho podniku nebo provozovny. Pokud si budete přát, je možné rovněž přidat vaše logo nebo jinou formu upoutávky (200,-). Rovněž je možné domluvit zcela individuální podobu kilometráže, zcela dle vašich představ. Jedinými limitujícími faktory je vaše a naše fantazie, vaše ochota investovat (cena bude dohodnuta na základě dohody) a naše pravidlo neuvádět v kilometráži vědomě nepravdivé nebo zkreslující informace.

Pokud máte zájem o některou z výše uvedených nabídek, pošlete nám e-mail, případně dopis na adresu

Jan Vodička
Pujmanové 46
140 00 Praha 4

Co jsou to "komerční účely"?

Používáním za komerčními účely v rámci našich pravidel rozumíme jakékoliv používání našich kilometráží za účelem zisku či propagace vlastní firmy, podniku či provozovny. Za komerční považujeme i počínání, kdy jsou kilometráže šířeny organizovaně, byť neziskově (tj. za režijní cenu) nebo dokonce ztrátově. Jelikož je samozřejmě v našem zájmu podporovat takovou formu šíření kilometráží, poskytujeme na neziskové šíření kilometráží výjimku a distribuční práva poskytujeme zdarma. Přesto si ale musíte vyžádat písemný souhlas -- nejlépe e-mailem, pokuste se stručně shrnout, kdo jste a jakým způsobem (příp. proč a za jakých podmínek) chcete kilometráže šířit.


Zpět na hlavní stránku kilometráží

Nechte nám vzkaz:
Adresa (nepovinná):
Text:
Nebo nám napište -- km@km.webz.cz